Εν συντομία για συμπίεση και αρχειοθέτηση δεδομένων

Εν συντομία για συμπίεση και αρχειοθέτηση δεδομένων

Συμπίεση και αρχειοθέτηση δεδομένων

Όταν εργάζεστε με ψηφιακά εργαλεία δημιουργείται μεγάλος όγκος δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα πρέπει συχνά να κοινοποιούνται στους συνεργάτες σας. Ο γρηγορότερος και πιο προσιτός τρόπος για να στείλετε κάτι είναι να το επισυνάψετε σε ένα email. Ωστόσο, ορισμένες μορφές αρχείων καταλαμβάνουν πολύ χώρο και όταν επισυνάπτονται σε ένα email, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στην επεξεργασία.

Στους διακομιστές αλληλογραφίας, λόγω της ασύγχρονης φύσης του email, η επεξεργασία εκτελείται διαδοχικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα μήνυμα στο οποίο επισυνάπτονται πολύ μεγάλα αρχεία θα μονοπωλήσει τον διακομιστή και θα καθυστερήσει την επεξεργασία των μηνυμάτων που ακολουθούν.

Για να εξοικονομήσετε το μέγεθος των συνημμένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο που θα περιέχει τα συνημμένα σε αυτό. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως «zipping-up» των συνημμένων. Zipping up σημαίνει τη χρήση ενός άλλου λογισμικού και την εκτέλεση κάποιας επεξεργασίας στα αρχεία που θέλετε να στείλετε, ώστε να δημιουργήσετε ένα μόνο αρχείο και να μειώσετε το μέγεθός του. Μόλις δημιουργηθεί το αρχείο, μπορείτε να το επισυνάψετε στο email και να το στείλετε

Αρχειοθέτηση

Η αποστολή ενός μεγάλου αρχείου αντί πολλών μικρότερων είναι κάποτε προτιμότερη, πιθανώς ταχύτερη και μπορεί να γίνει πιο ασφαλής. Η αρχειοθέτηση μιας συλλογής αρχείων ή φακέλων σημαίνει δημιουργία ενός μόνο αρχείου που ομαδοποιεί αυτά τα αρχεία και τους καταλόγους. Η αρχειοθέτηση δεν επηρεάζει το μέγεθος των αρχείων. Προστίθενται στο αρχείο ως έχουν.

Συμπίεση

Η αποστολή μεγαλύτερου αρχείου σημαίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση, οπότε πρέπει να μειώσετε το μέγεθος. Συμπίεση ενός αρχείου σημαίνει μείωση του μεγέθους του αρχείου για σκοπούς εξοικονόμησης κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιημένα λογισμικά

Υπάρχουν λογισμικό για αρχειοθέτηση μόνο, άλλο για συμπίεση μόνο και (όπως θα περίμενε κανείς) άλλα που έχουν τη δυνατότητα αρχειοθέτησης και συμπίεσης. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία λογισμικών που εκτελούν μία από τις δύο ή και τις δύο αυτές λειτουργίες. Υπάρχουν πολλά ιδιόκτητα (επί πληρωμή) λογισμικά καθώς και πολλά δωρεάν λογισμικά.

Το λειτουργικό σύστημα Windows 10 παρέχει έναν πολύ εύκολο τρόπο για να κάνετε zip οποιοδήποτε αρχείο (ή φάκελο) θέλετε χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ονομάζεται 7-zip (Seven Zip). Το πρόγραμμα είναι ενσωματωμένο στο μενού περιβάλλοντος που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ σε οτιδήποτε έχετε επιλέξει. Άλλα δωρεάν λογισμικά είναι το bandzip (https://en.bandsoft.com/bandzip), το peazip (https://peazip.org).

Κατεβάστε το brief-on compressed archives που περιέχει το παραπάνω κείμενο (Σημείωση: το pdf αρχείο περιλαμβάνει Αγγλικό και Ελληνικό κείμενο).

Κατεβάστε το how-to zip and unzip files (στα Αγγλικά).

Κατεβάστε το how-to work with compressed archives (στα Αγγλικά).