Σε συντομία για την Διαδικτυακή Συνεργασία

Σε συντομία για την Διαδικτυακή Συνεργασία

Γενικά

Η διαδικτυακή συνεργασία χρησιμοποιεί συνεργατικό λογισμικό για να επιτρέψει σε μια συγκέντρωση ατόμων να συνεργαστούν με στόχο την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η συνεργασία έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαδικασία μάθησης. Ιδιαίτερα η συνεργατική μάθηση έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγάλη επιρροή στους τομείς της ιατρικής εκπαίδευσης και σε πολλούς άλλους εκπαιδευτικούς τομείς που δείχνουν ότι όταν υπάρχει συνεργασία υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Η βασική απαίτηση για διαδικτυακή συνεργασία είναι μια υπηρεσία cloud (σύννεφου) που θα επιτρέψει στην ομάδα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εργαλεία στη διάθεσή της για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες cloud, σε οποιαδήποτε μορφή και αν είναι, παρέχουν είτε δωρεάν είτε ή επί πληρωμή εργαλεία για την οργάνωση, την επικοινωνία, τον συντονισμό, την κοινή χρήση, τον προγραμματισμό για τη διαχείριση και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Οφέλη από την εργασία στο cloud

Η προσαρμογή του cloud computing αυξάνεται κάθε χρόνο, καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τα οφέλη που προσφέρει. Σύμφωνα με τον Bozicevic (2018) αυτά τα οφέλη μπορούν να συνοψιστούν ως:

 • Αποδοτικότητα / μείωση κόστους: Η χρήση υποδομών cloud σημαίνει αποφυγή επενδύσεων για αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, ή χώρο για αυτόν τον εξοπλισμό ή ακόμη και υποστήριξη πληροφορικής. Επίσης, το κόστος διακοπής λειτουργίας και ανάκτησης εξαλείφεται
 • Ασφάλεια δεδομένων: Οι υπηρεσίες cloud παρέχουν προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας που εγγυώνται την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων της εταιρείας.
 • Επεκτασιμότητα: οι λύσεις που βασίζονται στο cloud μπορούν να καλύψουν κάθε μέγεθος, τύπο και ανάγκη επιχείρησης. Η ανάπτυξη ή η συρρίκνωση επιτυγχάνεται εύκολα χωρίς κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας ή ζητήματα συντήρησης. Η δυνατότητα κλιμάκωσης είναι πιθανώς το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των υπηρεσιών cloud.
 • Κινητικότητα: κανένας δεν έχει μείνει ποτέ αποκλεισμένος, με πρόσβαση (σε εταιρικά δεδομένα) μέσω κινητών συσκευών (smartphone ή με άλλο τρόπο). Οι πόροι μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν, να αναφερθούν και να ανακτηθούν. Επιπλέον, οι ενημερώσεις είναι αυτόματες.
 • Ανάκτηση καταστροφών: με το cloud, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν ο εξοπλισμός σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά και πώς αυτό θα επηρεάσει την πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργία. Η μεταφόρτωση δεδομένων στο cloud διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη γρήγορη ανάκτησή τους σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.
 • Έλεγχος: οι πάροχοι cloud προσφέρουν μέσα για πλήρη ορατότητα και έλεγχο πόρων και δεδομένων. Επιπλέον, η συνεργατική εργασία γίνεται ευκολότερη και πιο αποτελεσματική, καθώς ένα αντίγραφο των αρχείων είναι διαθέσιμο από οποιονδήποτε έχει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: η μετάβαση στο cloud νωρίτερα και όχι αργότερα σας δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αποκομίσετε όλα τα οφέλη.

Κίνδυνοι εργασίας στο cloud

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ευμετάβλητο περιβάλλον όπως ο επιχειρηματικός κόσμος η μετάβαση σε μια υπηρεσία cloud έρχεται με ορισμένους κινδύνους. Με την έλλειψη τυποποίησης στο cloud (Adamov, 2009) και την απειλή να είσαι συνεχής στόχος, με ζητήματα αξιοπιστίας (Kaur, 2015) και κινδύνους (Turner, 2013) υπάρχουν πιθανά προβλήματα. Τα πιο πρόσφατα άρθρα των Coles (2020), Architects (2020) και Calyptrix (2016) προσδιορίζουν τους ακόλουθους κινδύνους:

 • Απώλεια ή κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας: Τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να παραβιαστούν ή να κλαπούν. Τα δεδομένα ενδέχεται να σχετίζονται με την επιχείρηση, την έρευνα και την ανάπτυξη ή, και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, με τους πελάτες
 • Παραβιάσεις συμμόρφωσης και κανονιστικές ενέργειες: οι πάροχοι υπηρεσιών και οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με διάφορα πρότυπα. Η μη συμμόρφωση μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε μια επιχείρηση ή στους πελάτες της.
 • Κίνδυνοι ασφαλείας, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα πελατών και επιχειρήσεων, προσβολή από ιούς, ή και επιθέσεις: η ασφάλεια δεδομένων πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα ενός παρόχου cloud.
 • Κίνδυνοι που σχετίζονται με την έλλειψη ή την απώλεια ελέγχου των ενεργειών των χρηστών, της απόδοσης, της ποιότητας: Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν είναι όλα ελεγχόμενα (εύκολα) όταν όλα βρίσκονται στο cloud
 • Διαταραχή της επιχείρησης και των πελατών σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω πιθανότητες: η οποία μπορεί να συνεπάγεται απώλεια εμπιστοσύνης των πελατών ή ακόμη και απώλεια εντελώς του πελάτη

Παροχείς υπηρεσιών cloud

Στο πλαίσιο του έργου be-com, έχουν διερευνηθεί σημαντικοί παίκτες στις διαδικτυακές δωρεάν υπηρεσίες cloud. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παροχή πιθανών υπηρεσιών που καλύπτουν πτυχές που σχετίζονται με το συγχρονισμό, την κοινή χρήση αρχείων, την παραγωγικότητα, την ασφάλεια, την υποστήριξη κ.ο.κ.. Επίσης, έχουν εξαχθεί ορισμένες απαιτήσεις από την ερευνητική ομάδα της Κύπρου σχετικά με εκπαιδευτικές πτυχές της διαδικτυακής συνεργασίας. Σε αυτή την έρευνα, εξετάστηκαν τέσσερις επιλογές:

 • Google Drive: υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων και συγχρονισμού που αναπτύχθηκε από την Google. Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν αρχεία στους διακομιστές τους, να συγχρονίζουν αρχεία σε όλες τις συσκευές και να μοιράζονται αρχεία
 • Microsoft One Drive: υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων και συγχρονισμού που διαχειρίζεται η Microsoft ως μέρος της διαδικτυακής έκδοσης του Office
 • Jumpshare: υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία. Χρησιμοποιεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο freemium: προσφέρονται δωρεάν λογαριασμοί με περιορισμένο χώρο αποθήκευσης, ενώ υπάρχει διαθέσιμη συνδρομή επί πληρωμή
 • Dropbox: υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων που προσφέρει αποθήκευση cloud, συγχρονισμό αρχείων, προσωπικό cloud και λογισμικό πελάτη

Κατεβάστε το brief-on online collaboration που περιέχει το παραπάνω κείμενο καθώς επίσης και περισσότερες πληροφορίες σχετικές με σύγκριση των πάροχων (Σημείωση: το pdf αρχείο περιλαμβάνει Αγγλικό και Ελληνικό κείμενο)