Τάξη Google

Τάξη Google

Μια υπηρεσία που προσφέρεται για: απλοποίηση δημιουργίας, διανομής και βαθμολόγησης εργασιών.

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες:

  • Δωρεάν υπηρεσία cloud
  • Εύκολο στην εγκατάσταση, βελτιώνει την οργάνωση
  • Ενσωμάτωση με έγγραφα, φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες και ημερολόγιο
  • Δημιουργία και κοινή χρήση εργασιών
  • Εύκολη υποβολή από μαθητές
  • Βαθμολόγηση των υποβολών των μαθητών

Συνιστάται για:

  • Άτομα με προσωπικό λογαριασμό Google,
  • Εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές που επιθυμούν να συνδεθούν (μέσα καθώς και έξω από την τάξη
  • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Κατεβάστε το pdf για:  how-to use google classroom  (στα Αγγλικά).