Ομάδες Google

Ομάδες Google

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες:

  • Δωρεάν υπηρεσία cloud
  • Εύκολη κοινή χρήση και διανομή αναρτήσεων
  • Αποτελεσματική επικοινωνία με πολλά άτομα ταυτόχρονα
  • Ενσωμάτωση με έγγραφα Google, φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες και ημερολόγιο

Συνιστάται για:

  • Άτομα ή ομάδες που μοιράζονται πληροφορίες
  • Εκπαιδευτές που θέλουν να μοιραστούν υλικό
  • Ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτές που συνεργάζονται με ομάδες ερευνητών σε έργα