Μελετητής Google – δημιουργία προφίλ

Δημιουργία προφίλ Μελετητή Google

Κυριότερες λειτουργίες:

 • μια διεπιστημονική ακαδημαϊκή μηχανή αναζήτησης με βιβλιομετρική λειτουργία
 • αυξάνει την προβολή ενός μελετητή στο Διαδίκτυο
 • επιτρέπει τη διαμόρφωση και την ενημέρωση του προφίλ ενός μελετητή
 • επιτρέπει την παρακολούθηση παραπομπών
 • υποδεικνύει τον δείκτη Hirsh
 • ένα σύστημα υπερσύνδεσης που δημιουργεί έναν χάρτη αλληλεπίδρασης κειμένου
 • η δημοτικότητα του εργαλείου βελτιώνει την προβολή του κειμένου και την διεθνοποίηση της έρευνας
 • δημιουργεί εξατομικευμένες βιβλιοθήκες και αποθηκεύει συνδέσμους σε επιλεγμένες εκδόσεις
 • περιλαμβάνει ένα σύστημα ειδοποίησης που ενημερώνει έναν συγγραφέα για νέα άρθρα και παραπομπές, καθώς και έγγραφα σχετικά με τα θέματα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του

Συνιστάται σε μελετητές που:

 • δημιουργούν λίστες δημοσιεύσεων για ανάγνωση
 • προσπαθούν να βελτιώσουν την προβολή τους στο Διαδίκτυο
 • είναι πρόθυμοι να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους τακτικά
 • ενδιαφέρονται να ελέγξουν τον ερευνητικό τους αντίκτυπο

 

Πώς να δημιουργήσετε ένα προφίλ Μελετητή Google