Χρήση μίας εφαρμογής για πολλούς λογαριασμούς email

Χρήση μίας εφαρμογής για πολλούς λογαριασμούς email

Η ανάκτηση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μία εφαρμογή email είναι μια συνηθισμένη μέθοδος συλλογής και διαχείρισης όλων των πληροφοριών σε ένα μέρος.

Παραδείγματα όπως το Microsoft Outlook, το Thunderbird και το eM-Client προσφέρουν τη δυνατότητα ανάκτησης και διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (καθώς και ημερολογίων, εργασιών και επαφών) από διάφορους λογαριασμούς email. Η χρήση αυτής της προσέγγισης και η ομοιόμορφη διαχείριση των λογαριασμών μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και πιθανώς θα αποφύγει την απογοήτευση της εκμάθησης πολλών διαφορετικών εφαρμογών email.

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες:

  • Ενσωμάτωση πολλών λογαριασμών email σε μια κοινή εφαρμογή
  • Χρήση μιας διεπαφής (interface) για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών
  • Διαχείριση και ταξινόμηση email
  • Ευκολία επικοινωνίας

Συνιστάται για:

  • Άτομα που χρησιμοποιούν πολλές διευθύνσεις email
  • Άτομα που θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο.

Συμβουλές:

  • Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης
  • Ελέγξτε μερικά από τα διαθέσιμα προγράμματα (που αναφέρονται παραπάνω) και επιλέξτε ένα που είναι πιο κατάλληλο για σας

Χρήση του Outlook App για ανάκτηση μηνυμάτων από άλλες εφαρμογές.