Αυτόματη απάντηση

Αυτόματη απάντηση

Κυριότερες λειτουργίες:

  • αυτόματη απάντηση σε εισερχόμενα μηνύματα
  • το χαρακτηριστικό στέλνει ένα προκατασκευασμένο προετοιμασμένο μήνυμα αμέσως μετά τη λήψη εισερχόμενου e-mail
  • μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, π.χ. να χρησιμοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για μια συγκεκριμένη ομάδα παραληπτών
  • απαραίτητο σε περίπτωση μεγαλύτερης απουσίας
  • επιτρέπει την αποστολή σημαντικών πληροφοριών στους αποστολείς (π.χ. για πόσο καιρό είστε εκτός γραφείου και με ποιον να επικοινωνήσoυν για επείγοντα θέματα)

Συμβουλές:

  • δώστε προσοχή στο Netiquette (κανόνες καλής συμπεριφοράς σε διαδικτυακή επικοινωνία)
  • σχεδιάστε το μήνυμά σας σύμφωνα με τις ανάγκες των παραληπτών σας
  • αποφύγετε την επιβλητική γλώσσα
  • αποφύγετε άσχετα πρόσθετα στοιχεία (φατσούλες, εικόνες) 
  • τα δημιουργικά και πρωτότυπα μηνύματα αυτόματης απάντησης γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Πώς να δημιουργήσετε ένα μήνυμα αυτόματης απάντησης email