Διήθηση

Φιλτράρισμα e-mail

Το φιλτράρισμα e-mail είναι επεξεργασία e-mail για να το οργανώσει σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια (π.χ. για αυτόματη επισήμανση, αρχειοθέτηση ή διαγραφή, επισήμανση σημαντικού e-mail).

Κυριότερες λειτουργίες:

  • εξοικονομεί χρόνο
  • οργανώνει e-mails, επιτρέπει την γρήγορη εύρεση μηνυμάτων 
  • οργανώνει e-mail σύμφωνα με τα θέματα, εκχωρώντας μηνύματα σε διαφορετικές κατηγορίες που καθορίζονται από τον χρήστη
  • τα φίλτρα μπορούν να ονομαστούν από τον χρήστη
  • Το φιλτράρισμα e-mail διευκολύνει την ιεράρχηση των μηνυμάτων.

Συμβουλές:

  • Τα νέα φίλτρα ενεργοποιούνται κατά τη λήψη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • μπορεί να δημιουργηθεί απεριόριστος αριθμός φίλτρων

Πώς να δημιουργήσετε ένα φίλτρο σε ένα γραμματοκιβώτιο