Εργαλεία εισαγωγής κειμένου

Gmail – εργαλεία εισαγωγής

Κυριότερες λειτουργίες:

 • δημιουργία μηνυμάτων σε ξένες γλώσσες χρησιμοποιώντας (π.χ.) εικονικά πληκτρολόγια
 • χρησιμοποίηση χειρόγραφης (κάποιος μπορεί να γράψει σε περισσότερες από 50 γλώσσες χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή ή επιφάνεια αφής). Παραπάνω πληροφορίες στο:  https://www.google.com/inputtools/services/features/handwriting.html  
 • εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές γλώσσες ταυτόχρονα
 • εύκολο να γράψεις στην γλώσσα επιλογής σε οποιοδήποτε τόπο στο διαδίκτυο
 • αυτόματη εισαγωγή διακριτικών σημείων, διόρθωση ορθογραφίας, ολοκλήρωση λέξεων
 • αποθήκευση διορθώσεων (δυνατότητα προσθήκης νέων λέξεων και ονομάτων σε ένα λεξικό)
 • μεταγραφή (ένας τύπος μετατροπής ενός σεναρίου σε άλλο με βάση
 • φωνητική ομοιότητα, π.χ. Τα γράμματα λατινικού αλφαβήτου μετατρέπονται σε σημάδια που ακούγεται παρόμοιο στη γλώσσα-στόχο. η μεταγραφή προσφέρει κατά προσέγγιση φωνητική χαρτογράφηση; μπορεί κανείς να πληκτρολογήσει κατά προσέγγιση προφορά χρησιμοποιώντας το Λατινικό αλφάβητο και μεταγραφή επιτρέπει την εύρεση του πιο κατάλληλου ισοδύναμου)
 • Μάθετε περισσότερες πληροφορίες: https://www.google.com/inputtools/services/features/transliteration.html 

Συνιστάται για:

 • Άτομα που εργάζονται σε διεθνείς ομάδες
 • Φοιτητές και ερευνητές που χρησιμοποιούν ξενόγλωσσες πηγές 
 • Μεταφραστές
 • Γλωσσολόγους που εργάζονται με διαφορετικές γλώσσες

Σημείωση: τα εργαλεία εισαγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με πρόγραμμα περιήγησης, δεν είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή Gmail.

Πληκτρολογώντας σε μια ξένη γλώσσα