Καθυστέρηση στην αποστολή του μηνύματος

Προγραμματισμός μηνυμάτων

Κυριότερες λειτουργίες:

  • επιτρέπει τον προγραμματισμό αποστολής e-mail εκ των προτέρων
  • επιτρέπει τη διαχείριση του χρόνου
  • επιτρέπει την ενημέρωση ενός παραλήπτη για π.χ. μια συνάντηση πολύ νωρίτερα

Συμβουλές:

  • τα μηνύματα θα σταλούν σύμφωνα με την τοπική ώρα σε μια ζώνη ώρας όπου αυτά έχουν προγραμματιστεί
  • μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 100 e-mail

Συνιστάται για:

  • ομάδες, των οποίων τα μέλη εργάζονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας

Πώς να προγραμματίσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου