Πρότυπα απόκρισης

Πρότυπα απάντησης Gmail

Κυριότερες λειτουργίες:

  • επιτρέπει τη δημιουργία προτύπων σύμφωνα με τις μεμονωμένες ανάγκες (π.χ. μικρότερες ή μεγαλύτερες)
  • εξοικονομεί χρόνο και υποστηρίζει τη διαχείριση φόρτου εργασίας
  • μπορούν να σταλούν αρκετά πανομοιότυπα μηνύματα – χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα φιλτραρίσματος e-mail είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή απαντήσεων βάσει προτύπου (Φιλτράρισμα e-mail)

Συνιστάται για:

  • άτομα που στέλνουν συχνά παρόμοια μηνύματα (π.χ. μηνύματα ευχαριστιών)
  • άτομα που θέλουν να αποφύγουν λάθη κατά την αποστολή του ίδιου περιεχομένου 
  • συντονιστές έργων που θέλουν να διευκολύνουν την επικοινωνία με τις ομάδες ή μεμονωμένα μέλη του έργου
  • καθηγητές πανεπιστημίου που ανταποκρίνονται τακτικά στους φοιτητές τους, π.χ. κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Δημιουργία νέου προτύπου στο Gmail