Τιτλοφόρηση

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

Ετικέτες – καθιστούν δυνατή την δημιουργία προσωπικών περιγραφών για κατηγορίες που περιέχουν μηνύματα.

Κυριότερες λειτουργίες

  • εξοικονόμηση χρόνου
  • οργάνωση μηνυμάτων στο γραμματοκιβώτιο, εύκολη αναζήτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • οργάνωση μηνυμάτων σύμφωνα μα το θέμα και ανάθεση μηνυμάτων σε ορισμένες κατηγορίες
  • οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν ονόματα και χρώματα για ετικέτες
  • εύκολη ιεράρχηση μηνυμάτων

Συμβουλές:

  • πολλές ετικέτες μπορούν να προστεθούν σε ένα μήνυμα
  • οι ετικέτες μπορούν να δημιουργηθούν όχι μόνο, αλλά και να κρυφτούν και να διαγραφούν
  • οι ετικέτες διαφέρουν από τους φακέλους, η προσθήκη μιας ετικέτας δεν σημαίνει μετακίνηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα φάκελο

Πώς να δημιουργήσετε ετικέτες για να οργανώσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου