Εν συντομία για κωδικούς πρόσβασης

Εν συντομία για κωδικούς πρόσβασης (passwords)

Πρόσβαση δεδομένων

Όταν αποθηκεύετε πληροφορίες ηλεκτρονικά αφήνετε πληροφορίες σε πόρους που είναι εύκολα προσβάσιμοι. Ο περιορισμός της πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά τα δεδομένα σας. Δεν έχει σημασία τι δεδομένα αποθηκεύετε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες παρέχεται μόνο σε εσάς (ή σε όποιον υποτίθεται ότι έχει πρόσβαση).
Ο μηχανισμός ελέγχου ταυτότητας λειτουργεί με βάση 3 (συνήθως) στοιχεία

  • Ταυτοποίηση χρήστη ή μία πληροφορία που θα προσδιορίζει τον χρήστη ως μέρος του συστήματος για πρόσβαση. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως το όνομα χρήστη. Είναι επίσης συνηθισμένο να χρησιμοποιείται η διεύθυνση email του χρήστη λόγω της μοναδικότητας αυτής της πληροφορίας.
  • Μυστική τιμή ή κλειδί χρήστη (συνήθως αναφέρεται ως κωδικός πρόσβασης) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας του ατόμου που επιχειρεί πρόσβαση.
  • Ένας αλγόριθμος που συνδυάζει κάπως το login με το password και παράγει μια μοναδική πληροφορία (που δεν μπορεί να παράγει άλλος συνδυασμός). Αυτή αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της προστατευτικής οντότητας και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας του ατόμου που επιχειρεί πρόσβαση.

Η σημασία του κωδικού πρόσβασης

Στην καθημερινή χρήση της τεχνολογίας πρέπει να πιστοποιήσουμε τον εαυτό μας προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στα δεδομένα μας. Ξεκλείδωμα του κινητού μας τηλεφώνου (κωδικός, δακτυλικό αποτύπωμα και αναγνώριση προσώπου). σύνδεση στο λειτουργικό windows (κωδικός, σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων). πρόσβαση σε διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (κωδικός, αμφίδρομη επαλήθευση) · εισάγουμε διάφορους κωδικούς πρόσβασης για να ανοίξουμε μηχανήματα, να ξεκινήσουμε εφαρμογές ή να προσπελάσουμε υπηρεσίες ή / και πόρους. Η επιλογή, χρήση και ασφαλής διατήρηση των πολλαπλών κωδικών πρόσβασης είναι πολύ σημαντική.

Επιλογή κωδικού πρόσβασης

Η επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης είναι σημαντική. Ο συνδυασμός γραμμάτων (κεφαλαίων και / ή μικρών) και ψηφίων και συμβόλων διασφαλίζει έναν κωδικό πρόσβασης υψηλής πολυπλοκότητας. Όσο πιο περίπλοκος είναι ο κωδικός πρόσβασης τόσο πιο δύσκολο είναι να εικαστεί / ανακαλυφθεί.

Πολλά συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν και να παρέχουν έναν κωδικό πρόσβασης (συνήθως δύσκολο να τον θυμόμαστε) ή θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε τον δικό σας, αλλά μπορούν να ζητήσουν ο επιλεγμένος κωδικός πρόσβασης να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Χρήση κωδικών πρόσβασης

Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη κοινωνία οι χρήστες πρέπει να θυμούνται και να χρησιμοποιούν σημαντικό αριθμό κωδικών πρόσβασης.
Είναι δελεαστικό να χρησιμοποιείτε και να επαναχρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες. Ωστόσο, μια τέτοια πρακτική δεν συνιστάται. Εάν εντοπιστεί ο κωδικός πρόσβασής σας, τότε οι λογαριασμοί σας βρίσκονται σε κίνδυνο.
Σύγχρονα συστήματα υπολογιστών και προγράμματα περιήγησης μπορούν να αποθηκεύουν τους κωδικούς πρόσβασης και να τους χρησιμοποιούν όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες σελίδες. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά μόνο εάν είστε ο μόνος που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή σε εργαστήριο ή γραφείο, τότε δεν πρέπει να επιτρέπετε σε καμία εφαρμογή να αποθηκεύει τους κωδικούς πρόσβασής σας.
Μια ακόμη προσέγγιση είναι να γράψετε τους κωδικούς πρόσβασής σας είτε σε έντυπο αντίγραφο (σε χαρτί) είτε σε ηλεκτρονική μορφή και να τον αποθηκεύσετε σε μια τοποθεσία που γνωρίζετε. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν συνιστώνται καθώς οι πληροφορίες μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο.

Ασφαλής τήρηση κωδικών πρόσβασης

Λόγω του αριθμού των κωδικών πρόσβασης που πρέπει να θυμάστε, μια κοινή προσέγγιση για χρήση είναι η εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης κωδικών πρόσβασης. Εφαρμογές όπως αυτές σας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύετε όσους κωδικούς πρόσβασης θέλετε σε μια βάση δεδομένων και να τους αναζητάτε όποτε τους χρειάζεστε. Οι εφαρμογές διαχείρισης κωδικού πρόσβασης χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζεται «κυρίως» κωδικός πρόσβασης που απαιτείται για την εκκίνηση της εφαρμογής και την πρόσβαση στη βάση δεδομένων (και τους υπόλοιπους κωδικούς πρόσβασης).
Μία άλλη, λίγο πιο χειροκίνητη προσέγγιση, είναι να δημιουργήσετε ένα αρχείο για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και στη συνέχεια είτε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή κρυπτογράφησης ή να προσθέσετε το αρχείο σε ένα αρχείο συμπίεσης και να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για την προστασία του αρχείου.

Κατεβάστε το brief-on passwords αρχείο το οποίο περιλαμβάνει το παραπάνω κείμενο και περισσότερες πληροφορίες (Σημείωση: το pdf αρχείο περιλαμβάνει Αγγλικό και Ελληνικό κείμενο).