Φιλτράρισμα και ασφάλεια περιεχομένου Ιστού

Φιλτράρισμα και ασφάλεια περιεχομένου Ιστού

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες:

  • Προηγμένες δυνατότητες Open DNS
  • Φιλτράρισμα και ασφάλεια διαδικτυακού περιεχομένου
  • Προηγμένες ρυθμίσεις λειτουργιών για όλους τους υπολογιστές
  • Κλείσιμο κενών ασφαλείας σε υπολογιστές
  • Αποκλεισμός εντολών απάτης
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συνιστάται σε:

  • Μαθητές που εργάζονται σε ομάδες έργων
  • Εκπαιδευτικούς και ακαδημαΪκούς που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα
  • Ομάδες έργων που εργάζονται σε τοπικό, εθνικό η διεθνές πλαίσιο
  • Άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως ή στο χώρο εργασίας τους και χειρίζονται δεδομένα και περιεχόμενο

How to use OpenDNS.com A Step-By-Step Guide