Φιλτρά στο Open DNS

Ρύθμιση λειτουργειών ασφαλείας στον υπολογιστή: Φιλτρά στο Open DNS

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες:

  • Φιλτράρισμα διαδικτυακού περιεχομένου
  • Φιλτράρισμα προβλημάτων δικτύου
  • Διαφορετικά επίπεδα φιλτραρίσματος και ασφάλειας
  • Ειδικές κατηγορίες φιλτραρίσματος

Συνιστάται σε:

  • Διαχειριστές δικτύου
  • Επαγγελματίες πληροφορικής που εργοδοτούνται σε οργανισμούς
  • Μαθητές και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προστατεύσουν το περιεχόμενο και την πνευματική ιδιοκτησία τους

How to use OpenDNS.com A Step-By-Step Guide part II