Εν συντομία για κατατμήσεις (partitions) σκληρών δίσκων

Εν συντομία για κατατμήσεις (partitions) σκληρών δίσκων

Αποθήκευση δεδομένων

Ένας υπολογιστής χρησιμοποιεί εσωτερική ή εξωτερική αποθήκευση για αποθήκευση δεδομένων. Οι σκληροί δίσκοι είναι συνήθως διαθέσιμοι εσωτερικά για ένα μηχάνημα για την αποθήκευση του λειτουργικού συστήματος, τυχόν εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί και τα δεδομένα για κάθε χρήστη του συστήματος. Μια μονάδα δίσκου μπορεί να είναι μονάδα δίσκου με περιστρεφόμενους μαγνητικούς δίσκους ή δίσκο στερεάς κατάστασης (συσκευή πυριτίου χωρίς κινούμενα μέρη). Για να είναι δυνατή η επεκτασιμότητα και η φορητότητα, είναι διαθέσιμοι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και άλλες συσκευές για αποθήκευση και μεταφορά πληροφοριών.

Κατατμήσεις σκληρού δίσκου

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι συσκευές αποθήκευσης έχουν όλο και περισσότερη χωρητικότητα. Οι σημερινές δυνατότητες αποθήκευσης, επιτρέπουν την εγκατάσταση μονάδων δίσκου πολύ μεγάλης χωρητικότητας σε μηχανήματα ή ακόμα και εξωτερικά. Οι πληροφορίες σε μια μονάδα δίσκου είναι καταγεγραμμένες σε περιοχές γνωστές ως διαμερίσματα (κατατμήσεις, partitions), τα οποία είναι τμήματα της συσκευής αποθήκευσης ικανά να αποθηκεύουν δεδομένα.

Μια μονάδα δίσκου μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα διαμερίσματα που μπορούν να αποθηκεύσουν διαφορετικά και ξεχωριστά δεδομένα, ακόμη και σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Ένα σύστημα διπλής εκκίνησης (dual-boot) μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό διαμερισμάτων και το ένα μπορεί να έχει εγκατεστημένα το λειτουργικό windows, ενώ ένα άλλο μπορεί να έχει εγκατεστημένο το λειτουργικό Linux. Ένα λογισμικό boot-loader παρεμβαίνει όταν το μηχάνημα ξεκινά και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το λειτουργικό σύστημα που θέλει να εκτελέσει (φορτώσει).

Είναι συνήθης πρακτική να υπάρχει αριθμός από διαμερίσματα σε μια συσκευή αποθήκευσης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των αρχείων στο δίσκο. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα διαμέρισμα με το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές, ένα άλλο διαμέρισμα με όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που σχετίζονται με το γραφείο, ένα τρίτο διαμέρισμα με φωτογραφίες και βίντεο και ένα τέταρτο διαμέρισμα για παιχνίδια.

Επιπλέον, η χρήση πολλαπλών κατατμήσεων (partitions) μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στην προστασία του partition, εάν ένα άλλο partition καταστραφεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (ή ακόμη χειρότερα καταστεί απρόσιτο) Τέλος, είναι πιο πιθανό για πιο έμπειρους χρήστες να «αποκρύψουν» partitions ή να «κρυπτογραφήσουν» partitions όταν δεν επιθυμούν καμία μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση κατατμήσεων

Υπάρχει μια ποικιλία διαθέσιμων λογισμικών (δωρεάν ή επί πληρωμή) που επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες δίσκου. Αυτός ο τύπος λογισμικού ονομάζεται Partition Manager και παρέχει ένα μεγάλο εύρος οδηγιών για τη δημιουργία, αλλαγή μεγέθους, δημιουργία αντιγράφων, μετακίνηση, ανάκτηση, διαγραφή, αλλαγή, έλεγχο, μορφοποίηση, μετατροπή καθώς και μέτρηση της απόδοσης των μονάδων δίσκου.

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα δωρεάν λογισμικών διαχείρισης κατατμήσεων (με αντίστοιχους συνδέσμους):

Κατεβάστε το  brief-on hard-disk partitions που περιέχει το παραπάνω κείμενο (Σημείωση: το pdf αρχείο περιλαμβάνει Αγγλικό και Ελληνικό κείμενο).