KeePass

KeePass (menadżer haseł)

Najważniejsze funkcjonalności:

  • można tworzyć i manipulować poświadczeniami konta w jednej lub kilku bazach danych
  • generowanie silnych haseł
  • można generować listy haseł
  • możliwość używania automatycznego wpisywania do pobierania i wypełniania żądań poświadczeń
  • używanie systemu wyzwalającego zdarzenie-warunek-akcję do automatycznego wykonywania działań

Polecane:

  • każdemu, kto musi obsługiwać wiele haseł
  • administratorom systemu generującym hasła dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników

Pobierz PDF: jak uzyskać i używać KeePass