Filtrowanie

Filtrowanie wiadomości e-mail

FILTROWANIE daje możliwość zarządzania przychodzącymi wiadomościami (np. przez automatyczne oznaczanie etykietami, przenoszenie do archiwum, usuwanie czy oznaczanie jako ważne).

Najważniejsze funkcjonalności:

  • pozwalają oszczędzić czas
  • porządkują e-maile w skrzynce użytkownika, ułatwiają wyszukiwanie wiadomości
  • pozwalają pogrupować określone e-maile tematycznie, przypisać je do pewnych określonych przez użytkownika kategorii
  • umożliwiają nadanie własnych nazw filtrów
  • ułatwiają prioretyzowanie wiadomości

Wskazówki:

  • nowe filtry są uaktywniane po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail
  • można utworzyć nieograniczoną liczbę filtrów

Jak filtrować wiadomości w poczcie e-mail