Discord – tworzenie serwera do komunikacji grupowej on-line

Discord – tworzenie serwera do komunikacji grupowej on-line

Najważniejsze funkcjonalności:

 • kontakt indywidualny i grupowy
 • czat tekstowy, głosowy i wideo
 • przesyłanie materiałów edukacyjnych w różnych formatach
 • udostępnianie ekranów – możliwość prezentacji materiałów edukacyjnych w czasie rzeczywistym wszystkim członkom grupy
 • zarządzanie pracą zespołu
 • nadawanie uprawnień członkom zespołu
 • planowanie i zarządzanie czasem

Polecane:

 • studentom realizującym projekty w grupach projektowych
 • wykładowcom prowadzącym zajęcia zdalnie oraz projekty edukacyjne i naukowe
 • trenerom prowadzącym webinaria do 10 osób
 • wszelkim grupom projektowym – o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym
 • pracownikom realizującym swoje zadania w trybie home office

Discord – tworzenie serwera do komunikacji grupowej on-line