Facebook- zakładanie grupy

Grupa na Facebooku – proste narzędzie umożliwiające komunikację 

Najważniejsze funkcjonalności:

 • narzędzie bezpłatne i ogólnodostępne o dużym zasięgu
 • intuicyjne tworzenie grupy
 • czat tekstowy, głosowy i wideo
 • przesyłanie załączników w różnych formatach
 • dostępność na komputerach, tabletach i smartfonach
 • koordynowanie pracy zespołowej i składu zespołu
 • planowanie i zarządzanie czasem

Polecane:

 • studentom realizującym projekty w grupach projektowych
 • wykładowcom prowadzącym projekty edukacyjne i naukowe
 • wszelkim grupom projektowym – o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym
 • grup nieformalnych chcących mieć łatwy i szybki kontakt ze sobą

Jak utworzyć grupę na Facebooku