Google Scholar – wyszukiwanie

Google Scholar – wyszukiwanie artykułów naukowych i zapisywanie plików

Najważniejsze funkcjonalności:

  • darmowe, powszechnie używane narzędzie kumulujące zasoby baz danych z publikacjami naukowymi, z odnośnikami do pobierania materiałów zamieszczonych w otwartym dostępie
  • proste wyszukiwanie tekstów naukowych i dostęp do materiałów z wielu dyscyplin i źródeł
  • intuicyjna obsługa, czytelny interfejs (oparty na tym samym wzorze, co inne usługi Google) i liczne metody wyszukiwania treści (zwłaszcza wpływowych artykułów)
  • formatowanie bibliografii według wybranego stylu
  • szybkie indeksowanie nowych artykułów

Polecane zwłaszcza nauczycielom akademickim i studentom:

  • realizującym projekty, w których kluczowy jest dostęp do najbardziej aktualnych opracowań
  • przygotowującym bibliografię do własnych prac naukowych, dzięki systemowi formatowania zapisów bibliograficznych (MLA, APA, ISO 690) i generowania rekordów do menedżerów bibliografii (BibTeX, EndNote, RefManRefWorks)
  • monitorującym stan badań nad wybranymi zagadnieniami
  • poszukującym artykułów konkretnego autora

Jak wyszukiwać publikacje w Google Scholar