Google Scholar – zakładanie profilu

Zakładanie profilu w Google Scholar

Najważniejsze funkcjonalności:

 • interdyscyplinarna wyszukiwarka treści z akademickich baz danych, z funkcją narzędzia bibliometrycznego
 • wspomaganie widoczności badacza w sieci
 • konfigurowanie i aktualizowanie profilu naukowca
 • monitorowanie cytowalności artykułów
 • orientacyjne określanie wskaźnika Hirscha
 • system hiperłączy tworzący mapę oddziaływań tekstu
 • popularność narzędzia budująca rozpoznawalność tekstów i wpływająca na proces umiędzynarodowienia badań
 • tworzenie spersonalizowanych bibliotek i zapisywanie odnośników do publikacji
 • dostęp do systemu powiadomień raportujących nowe artykuły i cytowania wybranego autora, a także informujących o pojawianiu się tekstów o interesującej użytkownika tematyce

Polecane pracownikom naukowym:

 • tworzącym listy publikacji „do przeczytania”
 • zabiegającym o zwiększenie swojej widoczności w sieci
 • chcącym na bieżąco publikować informacje o stanie swoich badań
 • zainteresowanym stopniem oddziaływania prowadzonych prac badawczych

 

Jak założyć profil w Google Scholar