ORCID – Identyfikator naukowca

ORCID – identyfikator naukowca

Najważniejsze funkcjonalności:

  • precyzyjna identyfikacja tożsamości autora tekstów naukowych na podstawie unikalnego numeru
  • powiązanie dorobku badacza z identyfikatorem, którego niepowtarzalność i jednoznaczność upraszcza kwestie związane między innymi ze zmianą nazwiska lub powtarzalnością danych osobowych
  • podstawowe informacje na temat badacza oraz spis publikacji i realizowanych projektów
  • możliwość powiązania z innymi bazami i identyfikatorami
  • uniwersalne narzędzie stosowane i wymagane przez większość wydawców

Polecane:

  • osobom uczestniczącym w życiu naukowym i publikującym teksty
  • ludziom nauki chcącym uzyskać unikalny numer identyfikacyjny
  • naukowcom zabiegającym o zwiększenie swojej widoczności w sieci

Jak założyć cyfrowy identyfikator ORCID

Krok 1
Wejdź na https://orcid.org/ i załóż konto dla osoby prywatnej. Wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło do konta i skonfiguruj ustawienia widoczności (1). By zwiększyć swoją rozpoznawalność w sieci, udostępnij podgląd konta wszystkim zainteresowanym. Zatwierdź rejestrację (2).

Krok 2
W prawym górnym rogu, w polu ORCID iD, znajdziesz swój unikalny numer identyfikacyjny. W panelu umieszczonym w lewej części strony znajdziesz też możliwość sporządzenia listy swoich osiągnięć w wersji do druku (1) (Public record print view) i wygenerowania kodu QR dla twojego numeru identyfikacyjnego (2) (Get a QR Code for your iD).

Krok 3
Dokończ konfigurację konta: uzupełnij informacje o innych wersjach swojego nazwiska lub używanych pseudonimach (Also known as), kraju, w którym prowadzisz działalność naukową (Country), słowach kluczowych charakteryzujących twoją aktywność naukową (Keywords); dodaj odnośniki do stron internetowych i portali społecznościowych typu Academia, Google Scholar, ResearchGate (Websites & Social Links), podaj inne numery identyfikacyjne (Other IDs) oraz adresy e-mail (Emails). Każda z tych informacji ma odrębne opcje dotyczące widoczności. Zdecyduj (1), które dane mają być widoczne dla wszystkich, które dostępne wybranym użytkownikom, a które wyłącznie tobie.

Krok 4
W głównej sekcji strony uzupełnij informacje o zatrudnieniu (instytucji, do której afiliujesz publikacje; Employment), instytucjach, w których pobierałaś/pobierałeś naukę (Education and qualifications), zaproszeniach do pełnienia funkcji w instytucjach innych, niż twoja macierzysta jednostka, wyróżnieniach (Invited positions and distinctions), pełnionych funkcjach w organizacjach – członkostwie i zaangażowaniu na zasadzie wolontariatu lub służby (Membership and service), a także realizowanych grantach (Funding).

Krok 5
Uzupełnij swoją listę publikacji (Works), korzystając między innymi z możliwości połączenia konta ORCID z systemami informacyjnymi. By zespolić konto ORCID z innymi bazami (np. Scopus), wejdź w zakładkę (1) Add works i wybierz (2) Search & link. Po wskazaniu konkretnej bazy danych będziesz mógł autoryzować proces automatycznego pobierania wyników.

W kolejnych oknach potwierdzisz wybór właściwego konta użytkownika w innej bazie i publikacji, których jesteś autorem/autorką. Po powiązaniu kont twój numer identyfikacyjny z innej bazy danych wyświetli się na stronie głównej profilu ORCID w polu Other IDs.

Krok 6
By uaktualnić swoją listę publikacji w ORCID, możesz zaimportować dane, korzystając z wygenerowanego wcześniej (np. w serwisie Google Scholar) pliku BibTeX (.bib) lub dodać pliki ręcznie. Upewnij się, czy system nie zdublował wybranych rekordów.

Krok 7
Po kliknięciu w nazwę twojego konta, widniejącą w prawym górnym rogu ekranu, wybierz opcję Account Settings i zapoznaj się z możliwościami skonfigurowania swojego konta i organizacjami, które upoważniłeś do migracji treści.