Wojciech Sitek

Wojciech Sitek

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Interesuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego, społecznym fenomenem wideokaset oraz tematyką praktyk bioartowskich