Udostępnianie plików w chmurze

Udostępnianie plików w chmurze Dysk Google 

Najważniejsze funkcjonalności:

  • bezpłatna usługa w chmurze
  • przechowywanie w chmurze (do 15 GB) wszystkich plików kont Google
  • łatwe udostępnianie
  • zintegrowane zabezpieczenia
  • integracja z Dokumentami, Arkuszami, Prezentacjami, Formularzami i Kalendarzem Google

Polecane:

  • osobom lub grupom dzielącym się informacjami
  • uczniom, studentom pracującym nad projektami
  • instruktorom chcącym udostępniać materiały

Pobierz PDF: jak utworzyć formularz

Pobierz PDF: jak zarządzać formularzem i udostępniać go 

Korzystanie z Dysku Google