Zespół Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ
dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ
dr Kamila Czaja – specjalistka ds. upowszechniania rezultatów intelektualnych
dr Marta Margiel – koordynatorka administracyjna projektu
dr Barbara Mitrenga
dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ
mgr Bożena Soboń
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – lokalna koordynatorka merytoryczna projektu
dr Wioletta Wilczek
Katarzyna Wyrwas
dr hab. prof. UŚ Katarzyna Wyrwas prof UŚ