MARTA MARGIEL

Marta Margiel

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z różnych źródeł, zwłaszcza zagranicznych. Koordynatorka projektów dydaktycznych. Interesuje ją ewaluacja działań społecznych i edukacyjnych, a także kształcenie pozaformalne.