Discord – praca zespołowa

Discord – praca zespołowa

Najważniejsze funkcjonalności:

  • kontakt indywidualny i grupowy
  • czat tekstowy, głosowy i wideo
  • przesyłanie materiałów edukacyjnych w różnych formatach
  • udostępnianie ekranów – możliwość prezentacji materiałów edukacyjnych w czasie rzeczywistym wszystkim członkom grupy
  • zarządzanie pracą zespołu

Polecane:

  • studentom realizującym projekty w grupach projektowych
  • wykładowcom prowadzącym zajęcia zdalnie oraz projekty edukacyjne i naukowe
  • trenerom prowadzącym webinaria do 10 osób
  • wszelkim grupom projektowym – o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym
  • pracownikom realizującym swoje zadania w trybie home office

Discord praca zespołowa