Listy mailingowe

Listy mailingowe – szybkie rozpowszechnianie informacji

Najważniejsze funkcjonalności:

  • szybkie rozpowszechnianie informacji jednocześnie do wielu osób
  • możliwość zdefiniowania grup odbiorców
  • możliwość personalizacji treści komunikatów
  • automatyzacja kontaktu z odbiorcami
  • budowanie trwałych relacji z odbiorcami

Polecane:

  • osobom, które chcą szybko dotrzeć z informacją do wielu odbiorców
  • wykładowcom i studentom organizującym cykliczne wydarzenia naukowe i dydaktyczne
  • osobom regularnie udostępniającym treści
  • wieloosobowym zespołom realizującym projekty, które wymagają szybkiej wymiany informacji

Jak stworzyć listę mailingową

Krok 1
Otwórz stronę https://contacts.google.com/ i po lewej stronie wybierz opcję (1) Utwórz etykietę. W nowym oknie nadaj etykiecie nazwę (2) i kliknij Zapisz (3). Etykieta będzie nazwą twojej grupy.

Krok 2
Utwórz swoją grupę z wybranych kontaktów – zaznacz kontakty, które chcesz dodać do grupy, następnie na pasku narzędzi znajdź ikonę (1) Zarządzaj etykietami i wybierz etykietę, do której chcesz przypisać kontakty (2).

Krok 3
Przejdź na pocztę Gmail. Utwórz nową wiadomość (1) i w polu DO (2) wpisz nazwę utworzonej przez ciebie etykiety. W polu DO pojawią się adresy mailowe wszystkich osób, które zostały dodane do etykiety (3).