BibTex – formatowanie bibliografii

BibTeX – przenoszenie informacji o dorobku i formatowanie bibliografii

Najważniejsze funkcjonalności:

  • podstawowy styl zarządzania cytowaniem w publikacjach
  • tworzenie, aktualizacja i sortowanie bibliografii według jednego stylu
  • standardowy format organizowania bibliografii przyjęty przez wydawnictwa
  • szybkie przenoszenie danych bibliograficznych między portalami dla naukowców
  • automatyzacja procesu tworzenia informacji o dorobku w serwisach społecznościowych dla naukowców
  • szybkie uzupełnianie cytowania w narzędziach zarządzania bibliografią (typu EndNote, Citavi, Mendeley, JabRef) oraz w oprogramowaniu do zautomatyzowanego składu tekstu (opartych na systemie LaTeX – np. Overleaf)

Polecane nauczycielom akademickim i studentom:

  • tworzącym profile na wielu naukowych portalach społecznościowych i szukającym możliwości zautomatyzowania procesu uzupełniania informacji
  • opracowującym bibliografię w menedżerach odniesień bibliograficznych oraz zajmującym się samodzielnym składem pojedynczych tekstów lub całych publikacji

Podstawowe działania

  • Przenoszenie informacji o własnym dorobku pomiędzy serwisami (na przykładzie transferu między Google Scholar i ORCID)

Przebywając na swoim profilu w serwisie Google Scholar, zaznacz artykuły, które chcesz wyeksportować (1), i wybierz Eksportuj (2). Następnie wskaż na BibTeX (3) (możesz też eksportować i importować metadane w innych formatach – EndNote, RefMan, CSV).

Twoja baza bibliograficzna w formacie BibTeX pojawi się w nowym oknie. W obrębie bibliografii kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Zapisz stronę jakoZapisz plik. W ten sposób wyeksportowałeś swoją bibliografię w formacie BibTeX.

W serwisie ORCID odnajdź zakładkę Works (1), wybierz opcję Add works (2) i wskaż Import BibTeX (3). Zaimportuj utworzony przed chwilą plik.

Po załadowaniu bibliografii możesz zapisać wszystkie wpisy bądź dokonać ich selekcji. Zapisuj poszczególne rezultaty lub zapisz wszystkie, używając opcji Save all (np. po ewentualnym usunięciu zbędnych lub niechcianych treści).

W razie potrzeby edytuj zaimportowane artykuły, używając ikony ołówka. Pamiętaj, że możliwość wyeksportowania bibliografii udostępnia większość serwisów dla naukowców (między innymi ORCID i Scopus). Cały proces można zaś ponowić także w odniesieniu do uczelnianych systemów zarządzania dorobkiem pracownika.

W portalu ORCID możesz uaktualniać swój dorobek, posługując się identyfikatorami DOI.

 

  • Uzupełnianie cytowania w narzędziach zarządzania bibliografią i oprogramowaniu do zautomatyzowanego składu tekstu

Wyszukiwarki tekstów naukowych typu Google Scholar oferują możliwość pobrania metadanych wybranej publikacji w formacie BibTeX – pod wybranym tekstem wybierz symbol cudzysłowu (1) i pobierz metadane.

Wygenerowany zapis możesz wkleić do używanego menedżera bibliografii opartego na systemie LaTeX (np. JabRef) lub do oprogramowania służącego do składu tekstu, by przyspieszyć proces cytowania artykułów (np. Overleaf).