Dokumenty Google

Dokumenty Google

Najważniejsze funkcjonalności:

  • bezpłatna aplikacja internetowa
  • łatwe udostępnianie i edycja w czasie rzeczywistym
  • zintegrowane zabezpieczenia
  • integracja z Dyskiem Google, Arkuszami, Prezentacjami, Formularzami i Kalendarzem

Polecane:

  • osobom lub grupom dzielącym się informacjami
  • uczniom, studentom pracującym nad projektami
  • instruktorom chcącym udostępnić materiał
  • pracownikom naukowym i instruktorom pracującym z zespołami naukowców nad projektami

Pobierz PDF: jak korzystać z dysku Google i tworzyć dokument 

Pobierz PDF: jak tworzyć i edytować prezentacje slajdów