Zoom – platforma do spotkań i wykładów online

Zoom – platforma do spotkań i wykładów online wykorzystywana również do zarządzania czasem pracy

Najważniejsze funkcjonalności:

  • integracje z różnymi systemami kalendarzy
  • unikanie błędów w planowaniu
  • zatrzymanie e-maili przesyłanych tam i z powrotem
  • dodawanie gości na spotkanie
  • zachowanie kontroli: możliwość zaproszenia ludzi do wybrania jednego z proponowanych terminów

Polecamy studentom, nauczycielom akademickim i całej społeczności akademickiej, ponieważ:

  • pomaga zarządzać czasem pracy
  • pomaga w integracji z kalendarzami i odpowiednimi datami projektu lub spotkania
  • ogranicza czas spędzany w internecie lub w witrynie, próbując znaleźć najbardziej odpowiedni czas spotkanie, wykład lub projekt

Jak używać platformy Zoom. Instrukcja krok po kroku