KAMILA CZAJA

Kamila Czaja

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelna dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”, członkini redakcji portalu Serialowa.pl, autorka książek (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej (2018) i Hardy. Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane (2020).